Proiect de Hotarare nr 38 din 25.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, ce se recolteaza in anul 2021, din fondul forestier proprietate publica comuna Romos

Posted in Anunțuri, Anunturi publice, Informatii publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice, Transparența decizională.