Adresa Consiliului Local și a Primăriei comunei Romos

Romos nr.114, cod poștal 337410, județul Hunedoara
tel.: 0254.245.620, fax: 0254.245.603
e-mail: office@romos.ro

Conducerea primăriei

Programul primăriei și audiențe

::Programul de audiențe

Primar:
CSATLOS-KONCZ Daniela Mihaiela

De Luni până Vineri 08 – 10

Viceprimar:
POPOVICIU Eugen

Luni, Miercur și Vineri 10 – 14

Secretarul General al UAT:
GÎNFĂLEANU-STANCIU Daniela Alina

Marți și Joi 10 – 14

:: Programul de lucru în instituție:

  • Luni, Marți și Miercuri
    între orele 08:00 – 16:00
  • Joi între orele 08:00 – 18:00
  • Vineri între orele 08:00 – 14:00

:: Programul de relații cu publicul:

  • Luni, Marți, Miercuri și Vineri
    între orele 08:30 – 16:30
  • Joi între orele 08:30 – 18:30

:: edit

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

GÎNFĂLEANU-STANCIU Daniela Alina
Secretarul general al
Unității Administrativ Teritoriale

Documente emise de Primăria comunei Romos

Buletin informativ & studii

Aparatul propriu și de specialitate al Primarului comunei Romos

Financiar-contabil

POP Ana Maria
POP Ana Maria, inspector

Financiar-contabil

GROZA Aurica Inspector superior
GROZA Aurica Inspector superior

Financiar-contabil

CODRUT Andreea Gabriela Inspector asistent
CODRUȚ Andreea Gabriela Inspector

Compartimentul Juridic

Anonim
Post vacant, consilier juridic

Compartimentul Stare civilă și autoritate tutelară

Anonim
POST VACANT, Inspector

Compartimentul Stare civilă și autoritate tutelară

Anonim
PAȘTIU Daniela, consilier

Compartimentul Agricol

LUPU Ioan Codrut Inspector de specialitate
LUPU Ioan Codrut, Inspector

Compartimentul Agricol

Anonim
COCOLAN Ramona Alexandra, inspector

Compartimentul Agricol

BUNEA Simona Refrent - Topograf
BUNEA Simona, inspector

Compartimentul Achizitii Publice

FILIMON Ana Maria - consiler
GROZA Ana Maria, consilier achiziții publice

Compartimentul Urbanism

POPA Marius Sorin Inspector de specialitate
POPA Marius Ioan, inspector

Consilierul personal al primarului

Anonim
Post vacant

Compartimentul Informare publică

TODORAN Rodica Valeria - inspector
DRAGAN Rodica Valeria - inspector

Compartimentul Informare publică

URITOI Diana Maria- referent
NASTA Diana Maria- inspector

Compartimentul PSI

POST VACANT,

Căminul cultural Romos

POPOVICIU Elisabeta- referent
POPOVICIU Elisabeta- referent

Biblioteca

CLONȚA Gabriela Bibliotecar
CLONȚA Gabriela Bibliotecar

Administrativ

DUMITRESCU Ileana
DUMITRESCU Ileana, Guard

Cariere și posturi vacante

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA, perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului PSI, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romos

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA, perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului PSI

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Romos

Veniturile salariale ale funcționarilor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului și din subordinea Consiliului Local