Proiect de hotarare nr. 22-2022 privind schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat fosta Scoala Primara Pischinti, situata in Comuna Romos, Sat Pischinti, nr 84, judetul Hunedoara din unitate de invatamant preuniversitar de stat, in imobil cu alte destinatii

Proiect de hotarare nr. 22-2022 privind schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat fosta Scoala Primara Pischinti, situata in Comuna Romos, Sat Pischinti, nr 84

REFERAT DE APROBARE

ANUNT

Proiect HCL nr 1-2022 privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate comuna Romos, jud HD si a preturilor de cost propuse a fi utilizate la lucrarile de exploatare si transport material lemnos pt populatie si industrie, in anul 2022

Proiect HCL nr 1-2022 privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate comuna Romos, jud HD

Referat aprobare proiect HCL 1-2022

Anunt -Proiect HCL nr.1-2022