MONITORUL OFICIAL LOCAL

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

Monitorul Oficial Local

DOCUMENTELE DE EXECUȚIE A BUGETELOR LOCALE

♦ Bugetul pe surse financiare
 Situația plăților (execuția bugetară)
♦ Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.