Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant

Primăria comunei Romos, județul Hunedoara anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea următoare funcții publice de execuție:

  1. Inspector, grad profesional ASISTENT, la compartimentul Achiziții Publice

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Romos, sat Romos, nr. 114, județul Hunedoara, în data de 09.01.2019, ora 11 proba scrisă, iar data interviului va fi stabilită de președintele comisiei de concurs

În categoria 1. Anunțuri publice, 2. Anunțuri de angajare ale Primăriei comunei Romos, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Proiect HCL nr. 64/2018 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Comuna Romos

În categoria 5. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Proces verbal sedinta din data de 23.11.2018

În categoria 8. Procese verbale de ședință ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HCL nr. 60/2018 acordare gratuitati

În categoria 6. Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HCL nr. 59/2018 aprobare Constituire fond de accesibilitate paduri 2019

În categoria 6. Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HCL nr. 58/2018 reactualizare componenta Unitate Locala de Sprijin

În categoria 6. Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HCL nr. 57/2018 Aprobare burse elevi Comuna Romos

În categoria 6. Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HCL NR. 56/2018 Rectificare si modificare buget local 2018

În categoria 6. Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

proiect hcl nr 62/2018 program achizitii publice 2019

În categoria 5. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

proiect hcl nr 63/2018 plan lucrari legea 416/2001

În categoria 5. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu