Hotararea nr 54 din 2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ,,Infiintare retea alimentare cu apa potabila si infiintare retea de canalizare ape menajere, sat Pischinti si a indicatorilor tehnico-economici si a cererii de finantare

Hotararea nr 54 din 2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ,,Infiintare retea alimentare cu apa potabila si infiintare retea de canalizare ape menajere

Proiect de hotarare nr 41 din 2021 privind aprobarea regulamentului privind procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza UAT Romos

Proiect de hotarare nr 41 din 2021 privind aprobarea regulamentului privind procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza UAT Romos

Referat de aprobare