MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

Proiect de dispozitie nr. 6/10.10.2023 privind elaborarea programului achizitiilor publice al comunei Romos, pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Romos,,

Proiect de dispozitie nr. 6-10.10.2023 privind elaborarea programului achizitiilor publice al comunei Romos, pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Sc. Gimn Romos,,

Referat

Anunt

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

Proiect de dispozitie nr. 6/10.10.2023 privind elaborarea programului achizitiilor publice al comunei Romos, pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Romos,,

Proiect de dispozitie nr. 6-10.10.2023 privind elaborarea programului achizitiilor publice al comunei Romos, pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Sc. Gimn Romos,,

Referat

Anunt

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar