Proiect HCL nr 1-2022 privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate comuna Romos, jud HD si a preturilor de cost propuse a fi utilizate la lucrarile de exploatare si transport material lemnos pt populatie si industrie, in anul 2022

Proiect HCL nr 1-2022 privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate comuna Romos, jud HD

Referat aprobare proiect HCL 1-2022

Anunt -Proiect HCL nr.1-2022

Posted in Anunturi publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.