Proiect de Hotarare nr 42 din 27.11.2020 privind efectuarea demersurilor necesare pentru dezmembrarea unui teren si scoaterea acestuia din circuitul agricol -teren situat in extravilanul Comunei Romos, proprietate privata

Posted in Alte documente administrative, Anunțuri, Anunturi publice, Dezbatere publică, Informatii publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.