Proiect de hotarare nr 30/2023 privind stabilirea salariilor de bazapentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Proiect de hotarare nr 30-2023 privind stabilirea salariilor de baza

Referat de aprobare

Anunt

Posted in Anunturi publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.