Proiect de hotarare nr. 22/2023 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2023-Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara,,

Proiect de hotarare nr 22-2023 privind aprobarea Actului Aditional nr 2-2023-Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara,,

Referat de aprobare

Anunt

Posted in Anunturi publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.