Proiect de hotarare nr 1/2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Proiect de hotarare nr 1-2023

Referat de aprobare Primar

Anunt-Proiect hcl nr. 1-2023

Posted in Anunturi publice, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.