Hotararea nr 8 din 2022 privind modificarea HCL Romos nr 54/23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ”Infiintare retea alimentare cu apa potabila si infiintare retea de canalizare ape menajere, sat Pischinti, Comuna Romos, judetul Hunedoara” si a indicatorilor tehnico-economici si a cererii de finantare

Hotararea nr 8 din 2022 privind modificarea HCL Romos nr 54-23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ”Infiintare retea alimentare cu apa potabila….”

Posted in Anunturi publice, Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.