Hotararea nr 8 din 2022 privind modificarea HCL Romos nr 54-23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ”Infiintare retea alimentare cu apa potabila….”

Posted in .