Hotararea nr 5 din 2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Posted in Anunturi publice, Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.