Hotararea nr 5 din 2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Hotararea nr 5 din 2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos

Posted in Anunturi publice, Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.