Hotararea nr 5 din 2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos

Posted in .