MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

a) Proiectele hotărârilor Consiliului Local

b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

d) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local cu caracter normativ

e) Minute ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

f) Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local

g) Publicaţii de căsătorie

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public