MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

Proiect de Hotarare nr 39 din 26.11.2020 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie masa lemnoasa pe picior in anul 2021, din fondul forestier al comunei Romos

Proiect de Hotarare nr 39 din 26.11.2020 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie masa lemnoasa pe picior in anul 2021, din fondul forestier al comunei Romos

Referat de aprobare la Proiectul de Hotarare nr 39 din 26.11.2020

Proiect de Hotarare nr 38 din 25.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, ce se recolteaza in anul 2021, din fondul forestier proprietate publica comuna Romos

Proiect de Hotarare nr 38 din 25.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta in anul 2021, din fondul forestier comuna Romos

Referat de aprobare la Proiectul de Hotarare nr 38 din 25.11.2020

Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

HCL Romos nr 4/2021 Pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018

HCL 4-2021

Anexa nr.1 la HCL 4-2021

Anexa nr.2 HCL 4-2021

Regulament serviciu de salubrizare

Hotararea nr. 2 din data de 27.01.2021 privind solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 474 din 28.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.200.000 lei, de la data de 09.08.2021 -09.11.2021

HCL nr. 2 privind solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 474 din 28.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.200.000 lei, de la data de 09.08.2021 -09.11.2021

Proiect de Hotarare nr 39 din 26.11.2020 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie masa lemnoasa pe picior in anul 2021, din fondul forestier al comunei Romos

Proiect de Hotarare nr 39 din 26.11.2020 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie masa lemnoasa pe picior in anul 2021, din fondul forestier al comunei Romos

Referat de aprobare la Proiectul de Hotarare nr 39 din 26.11.2020

Proiect de Hotarare nr 38 din 25.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, ce se recolteaza in anul 2021, din fondul forestier proprietate publica comuna Romos

Proiect de Hotarare nr 38 din 25.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta in anul 2021, din fondul forestier comuna Romos

Referat de aprobare la Proiectul de Hotarare nr 38 din 25.11.2020

Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Hotararea nr 16 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Romos, a Institutiilor publice Biblioteca si Camin Cultural aflate in subordinea Consiliului Local, implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

Hotararea nr 16 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Romos

Hotararea nr 15 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1282 din 20.06.2019 privind terenul situat in Comuna Romos, Sat Romos, (Tabara Romos), inscris in CF 60514, nr topo 60514 Romos, avand suprafata de 9922 mp

Hotararea nr 15 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1282 din 20.06.2019

Hotararea nr 14 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului, teren situat in Judetul Hunedoara, Comuna Romos, extravilan Sat Romos, S=3077645 mp, nr. cadastral 61116

Hotararea nr 14 din 31.03.2021 a Consiliului Local Romos privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului, teren situat in Judetul Hunedoara, Comuna Romos, extravilan Sat Romos

Print Friendly, PDF & Email