Proces verbal afisare rezultat in urma solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa, la concursul din data de 01.09.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala

Posted in Anunțuri, Anunturi publice, Cariere – concurs pe posturi vacante, Toate documentele publice.