Hotararea nr 52 din 2021 privind actualizarea DALI pt obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum comunalDC 48B” a indicatorilor tehnico-economici si a cererii de finantare

Hotararea nr 52 din 2021 privind actualizarea DALI pt obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum comunalDC 48B” a indicatorilor tehnico-economici si a cererii de finantare

Posted in Anunturi publice, Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.