Hotararea nr. 31/2024 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Romos, a unor imobile-terenuri, situate in intravilanul com. Romos si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Romos

Hotararea nr 31-2024 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Romos, a unor imobile -terenuri, situate in intravilanul com. Romos si aprobarea inventarului bunurilor

Posted in Anunturi publice, Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.