HCL nr 25 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Extindere retea inteligenta distributie gaze naturale in satele apartinatoare comunei Romos

HCL nr 25 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Extindere retea inteligenta distributie gaze naturale

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.