Documente necesare pentru achizitia directa lucrari suplimentare bransamente electrice si coloane de alimentare cu energie electrica pentru obiectivul de investitii Extinderi captare si retea alimentare cu apa Comuna Romos, infiintare retea canalizare in satul Vaidei, comuna Romos, judetul Hunedoara

ATR – SP1 VAIDEI

ATR- STATIE DE EPURARE APE UZATE

ATR- STATIE POMPARE APA POTABILA

ATR-GOSPODARIE DE APA

ATR-SP2 VAIDEI

ATR-SP3 VAIDEI

ATR-SP4 VAIDEI

Listele de cantitati

Formulare

Memoriu de prezentare

CAIET DE SARCINI

Posted in Achiziții publice, Anunțuri.