Centralizator final al punctajului obtinut la proba scrisa si interviu a concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Secretar General al Comunei Romos

Posted in Cariere – concurs pe posturi vacante.