ANUNȚ de organizare a examenului pentru promovarea în grad superior a 2 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos

Primăria comunei Romos, anunță organizarea unui examen de promovare a 2 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în grad imediat superior.

Examenul va avea loc la sediul primăriei comunei Romos, în data de 30 ianuarie 2019 la ora 10 (proba scrisă) 

Posted in Anunturi publice, Cariere – concurs pe posturi vacante, Toate documentele publice.