Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant

Primăria comunei Romos, județul Hunedoara anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea următoare funcții publice de execuție:

  1. Inspector, grad profesional ASISTENT, la compartimentul Achiziții Publice

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Romos, sat Romos, nr. 114, județul Hunedoara, în data de 09.01.2019, ora 11 proba scrisă, iar data interviului va fi stabilită de președintele comisiei de concurs

Posted in Anunturi publice, Cariere – concurs pe posturi vacante, Toate documentele publice.