:: Informații publice

PRIMĂRIA COMUNEI ROMOS
sat Romos, nr.114 Județul Hunedoara
tel./fax: 0254.245.620 (Primar), 0254.245.603 (Consiliul local),
e-mail: office@romos.ro

Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform
Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003.
Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.

Compartimentului Informare și Relații Publice
Persoana de contact:
GÎNFĂLEANU-STANCIU Daniela Alina

tel: 0254.245.620
e-mail: office@romos.ro

Programul de lucru cu publicul:
Luni până vineri 8 – 12

Cum solicitam informatii de interes public?

Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.
Model de cerere de informatii de interes public (doc)
Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc)
Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)
Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: office@romos.ro
Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003

RAPORT ANUAL DE EVALUARE PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII 544/2001

RAPORT ANUAL DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII 52/2003

BULETIN INFORMATIV

Print Friendly, PDF & Email