Proiect HCL nr. 45-2022 pentru aprobarea Documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie de servicii -lot nr.1, lot nr.2 si lot nr.3

Posted in .