Proiect HCL nr. 43-2022 privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru Barcea Mare

Posted in .