Hotararea consiliului local Romos nr 64 din 2018 pret deseuri

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Hotararea consiliului local nr 66-2018 plan lucrari venit minim garantat 2019

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Hotararea consiliului local nr 65-2018 proiect program achizitii publice 2019

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Hotarare consiliu local nr 63-2018-volum si preturi masa lemnoasa 2019

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Hotarare consiliu local nr 62-2018 executie buget local trim IV 2018

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Hotarare consiliu local nr 61/18.12.2018 rectificare buget local

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

proces verbal sedinta decembrie 2018

În categoria Procese verbale de ședință ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant

Primăria comunei Romos, județul Hunedoara anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea următoare funcții publice de execuție:

  1. Inspector, grad profesional ASISTENT, la compartimentul Achiziții Publice

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Romos, sat Romos, nr. 114, județul Hunedoara, în data de 09.01.2019, ora 11 proba scrisă, iar data interviului va fi stabilită de președintele comisiei de concurs

În categoria Anunțuri de angajare ale Primăriei comunei Romos, Anunțuri publice, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Proiect HCL nr. 64/2018 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Comuna Romos

În categoria Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Proces verbal sedinta din data de 23.11.2018

În categoria Procese verbale de ședință ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu