HCL nr 23 din 20.04.2022 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Romos, intocmite pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de Dezvoltare, pentru trim. I al anului 202

Posted in .