Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr 37 din 24.11.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, comunei Romos, pentru anul 2021