Anunt organizare concurs/examen de promovare pentru ocuparea functiei publice vacante, de conducere, specifica, de Secretar General al Comunei Romos, judetul Hunedoara; bibliografia si tematica de concurs precum si atributiile Secretarului General al Comunei Romos; formularul de inscriere si adeverinta de vechime in munca si specialitatea studiilor-concurs care va avea loc in data de 11.01.2021 ora 10:00

Anunt concurs promovare

Formular de inscriere

Adeverinta

Hotararea nr. 57 din 07.12.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea suspendarii activitatilor care presupun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line

Hotararea nr. 57 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea continuarii a activitatilor didactice in sistem on-line

Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 5972 privind suspendarea activitatilor care presupun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant preuniversitar

Hotararea 65 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara privind aprobarea Planului general de masuri privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului de iarna 2020-2021 si a planului cu principalele activitati ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara

Hotararea 65 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara privind aprobarea Planului general de masuri privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului de iarna 2020-2021

Anexa 1 la Hot 65

Masuri suplimentare sezon de iarna 2020-2021