Afisare publica planuri cadastrale pentru terenurile ce fac obiectul Programului National de Cadastru si Carte Funciara pentru sectoarele 33,34,39,63,64,65,67,68,69- sat Romos

Anunt si proces verbal de afisare a planurilor cadastrale

DISPUNEREA SECTOARELOR

SECTOR 33- PLAN

SECTOR 33- LUNGINI CAP -OPIS parcele

SECTOR 34-PLAN

SECTOR 34-OPIS PARCELE LUNGINI CAP

SECTOR 39- PLAN

SECTOR 39-OPIS PARCELE SLUNG

SECTOR 63-PLAN

SECTOR 63-OPIS PARCELE DEALUL MAZARII

SECTOR 64-PLAN

SECTOR 64- OPIS PARCELE DEALUL MAZARII

SECTOR 65- PLAN

SECTOR 65- OPIS PARCELE FATA

SECTOR 67-PLAN

SECTOR 67- OPIS PARCELE LUNGINI BISERICA

SECTOR 68-PLAN

SECTOR 68 – OPIS PARCELE DEALUL LUPULUI

SECTOR 69- PLAN

SECTOR 69- OPIS PARCELE STRICATA